Parkstad Limburg

Over de Parkstadmonitor

Parkstad Limburg in cijfers
Op deze pagina vindt u allerlei cijfers over Parkstad Limburg. Deze regio in Zuid-Limburg is een samenwerkingsverband tussen acht gemeenten. De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Simpelveld, Voerendaal en Onderbanken werken samen aan de kansen en mogelijkheden van de regio. De cijfers zijn afkomstig uit vele bronnen van diverse instanties zoals gemeenten, het CBS en UWV. In de monitor zijn ook gegevens opgenomen die door de gemeenten van Parkstad Limburg zelf worden verzameld, zoals het Burgeronderzoek Parkstad Limburg.

De Parkstadmonitor is bestemd voor u als bewoner of toekomstige bewoner. Het is ook bedoeld voor ondernemers, raadsleden, ambtenaren, scholieren en onderzoeksbureaus. Eigenlijk voor iedereen die geinteresseerd is in de regio Parkstad Limburg. Veel van de cijfers zijn te raadplegen tot op het niveau van de buurten en zijn beschikbaar voor meerdere jaren. Dit maakt de Parkstadmonitor een uniek product met een schat aan gegevens over de regio Parkstad Limburg!

 Naar de cijfers 

Nieuws

Bevolking, burgeronderzoek, economie geactualiseerd (december 2020)
Op 4 december 2020 zijn toegevoegd de cijfers over bevolking in Kerkrade/Landgraaf (2018,2019) en Heerlen (2018,2019,2020), bedrijven en arbeidsplaatsen (Vestigingenregister 2020) en het Burgeronderzoek 2019.

Economie geactualiseerd (juni 2019)
Op 24 juni 2019 zijn de cijfers over bedrijven en arbeidsplaatsen geactualiseerd op basis van het Vestigingenregister 2018.

Burgeronderzoek geactualiseerd (april 2018)
Op 30 april 2018 zijn de cijfers uit het Burgeronderzoek 2017 toegevoegd aan de databank.

Bevolking Kerkrade en economie geactualiseerd (december 2017)
Op 18 december zijn verhuizingen van/naar Kerkrade alsnog toegevoegd (kalenderjaar 2016). Ook zijn cijfers over bedrijven en arbeidsplaatsen geactualiseerd (2017).
Daarnaast is de software van de Parkstadmonitor vernieuwd. Er is nu een grote ronde knop voor het wijzigen van de selectie (onderwerpen, gebieden, jaren) en daaronder aparte knoppen voor het wijzigen van de opmaakinstellingen, transformaties en rijtotalen en voor het kantelen van de tabel/grafiek.

Cijfers bevolking en economie geactualiseerd (september 2017)
Op 28 september zijn cijfers geactualiseerd over de bevolkingsstand (1 januari 2017), bevolkingsontwikkeling (kalenderjaar 2016), bedrijven en arbeidsplaatsen (2016). Alleen de verhuizingen van/naar Kerkrade (en daarmee ook de totalen voor Parkstad Limburg) zijn nog niet beschikbaar.
Actuele cijfers over werkzoekenden komen voorlopig niet beschikbaar. Door wijzigingen in de wijze van registreren zijn de cijfers in 2017 niet betrouwbaar genoeg om te kunnen publiceren.

Cijfers Burgeronderzoek, bevolking en economie geactualiseerd (mei 2016)
Op 20 mei zijn cijfers geactualiseerd vanuit het Burgeronderzoek (2015). Daarbij zijn nu ook cijfers over zelfredzaamheid gepubliceerd (thema Zorg en Welzijn). Verder zijn de cijfers geactualiseerd van de bevolkingsstand (1 januari 2016), bevolkingsontwikkeling (kalenderjaar 2015), bedrijven en arbeidsplaatsen (2015) en werkzoekenden (1 januari 2016).

Cijfers werkzoekenden toegevoegd (februari 2016)
Op 5 februari zijn cijfers toegevoegd over werkzoekenden per 1 januari 2015. In navolging van het CBS is de definitie van werkzoekenden veranderd. Het betreft voortaan mensen van 15 t/m 74 jaar die werk zoeken voor minimaal 1 uur per week. Bovendien zijn de cijfers voortaan afgerond op tientallen. In de oude definitie ging het om werkzoekenden van 15 t/m 64 jaar die werk zoeken voor minimaal 12 uur per week en werden de cijfers niet afgerond. In verband met de trendbreuk zijn er nu twee thema's met werkzoekenden: een met de cijfers vanaf 2015 en een met de oudere cijfers volgens de oude definitie.

Software Parkstadmonitor is vernieuwd (april 2015)
De software achter de Parkstadmonitor (Swing) is geheel vernieuwd. De Parkstadmonitor is daarmee in veel opzichten mooier en handiger geworden, met veel nieuwe functies onder de rechter muisknop. Schaalniveau en gebiedskeuze selecteert u voortaan linksonder; perioden midden onder het venster.

Actuele cijfers bevolking en economie (april 2015)
Op 2 april zijn actuele cijfers toegevoegd over de bevolkingsstand (1 januari 2015), bevolkingsontwikkeling (geboorte, sterfte en verhuizingen) (kalenderjaar 2014) en bedrijvigheid en werkgelegenheid (2014).

Toegevoegd: cijfers over bevolkingsontwikkeling (januari 2015)
Op 19 januari zijn cijfers over de bevolkingsontwikkeling toegevoegd aan de Parkstadmonitor. Het gaat om cijfers over geboorte, sterfte en verhuizingen (kalenderjaren 2010 t/m 2013). Bij verhuizingen wordt onderscheid gemaakt tussen vestiging/vertrek vanuit/naar de eigen gemeente, andere gemeenten in de Parkstad, elders in Nederland en het buitenland. Ook kunt u een overzicht raadplegen van binnenverhuizingen binnen de Parkstad: van gemeente naar gemeente maar ook van wijk naar wijk. Verhuisgegevens zijn zowel beschikbaar voor personen als huishoudens.

Toegevoegd: resultaten Burgeronderzoek 2013 (mei 2014)
Op 19 mei 2014 zijn de resultaten van het Burgeronderzoek 2013 toegevoegd aan de Parkstadmonitor. Het Burgeronderzoek is een tweejaarlijkse enquête onder inwoners van de acht gemeenten van Parkstad Limburg. Voor het onderzoek werden (in 2013) ca. 27.000 inwoners benaderd, waardoor de cijfers beschikbaar zijn voor alle wijken en buurtclusters (en ook voor een deel van de buurten).

Colofon

Parkstadmonitor: www.parkstadmonitor.nl.
Opdrachtgever: Gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal.
Realisatie: Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen (in samenwerking met Oostveen Beleidsonderzoek en Advies). Contactpersonen: Dennis Martens en Frans Schurer.
Email: oens@heerlen.nl.
Telefoon: 14 045.
Achtergrondfoto van deze pagina: Nose for Photography | Pascal Moors.