Parkstad Limburg databank

Waardering beheer en onderhoud, schaalscore

Mate waarin inwoners tevreden zijn over de volgende beheer- en onderhoudsaspecten: openbare weg, openbaar groen, openbare speelvoorzieningen en openbare straatverlichting. De antwoordpercentages zijn omgerekend naar één score, die loopt van 0 (=zeer ontevreden) t/m 10 (=zeer tevreden).