Parkstad Limburg databank

Tevreden over onderhoud fietspaden

Aandeel inwoners dat tevreden is over het onderhoud van fietspaden in de eigen buurt.