Parkstad Limburg databank

Tevreden over onderhoud trottoirs

Aandeel inwoners dat tevreden is over het onderhoud van trottoirs in de eigen buurt.