Parkstad Limburg databank

Tevreden over aantal prullenbakken

Aandeel inwoners dat tevreden is over het aantal prullenbakken in de eigen buurt.