Parkstad Limburg databank

Tevreden over schoonhouden straten en pleinen

Aandeel inwoners dat tevreden is over het schoonhouden van wegen, straten en pleinen in de eigen buurt.