Parkstad Limburg databank

Tevreden over inrichting groen

Aandeel inwoners dat tevreden is over de inrichting van het groen in de eigen buurt.