Parkstad Limburg databank

Tevreden over klachtafhandeling, in %

Aandeel inwoners dat tevreden is over de klachtenafhandeling van de gemeente (in % van het aandeel inwoners dat in de afgelopen 12 maanden een klacht heeft ingediend bij de gemeente over één of meerdere aspecten ten aanzien van beheer en onderhoud).