Parkstad Limburg databank

Aantal vrouwen

Totaal aantal vrouwen (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).