Parkstad Limburg databank

Inwoners: 0-9 jaar

Totaal aantal inwoners van 0 t/m 9 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).