Parkstad Limburg databank

Inwoners: 30-39 jaar

Totaal aantal inwoners van 30 t/m 39 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).