Parkstad Limburg databank

Inwoners: 50-59 jaar

Totaal aantal inwoners van 50 t/m 59 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).