Parkstad Limburg databank

Inwoners: 70-79 jaar

Totaal aantal inwoners van 70 t/m 79 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).