Parkstad Limburg databank

Inwoners: 0-4 jaar

Totaal aantal inwoners van 0 t/m 4 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).