Parkstad Limburg databank

Inwoners: 10-14 jaar

Totaal aantal inwoners van 10 t/m 14 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).