Parkstad Limburg databank

Inwoners: 15-19 jaar

Totaal aantal inwoners van 15 t/m 19 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).