Parkstad Limburg databank

Inwoners: 20-24 jaar

Totaal aantal inwoners van 20 t/m 24 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).