Parkstad Limburg databank

Inwoners: 25-29 jaar

Totaal aantal inwoners van 25 t/m 29 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).