Parkstad Limburg databank

Inwoners: 30-34 jaar

Totaal aantal inwoners van 30 t/m 34 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).