Parkstad Limburg databank

Inwoners: 40-44 jaar

Totaal aantal inwoners van 40 t/m 44 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).