Parkstad Limburg databank

Inwoners: 45-49 jaar

Totaal aantal inwoners van 45 t/m 49 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).