Parkstad Limburg databank

Inwoners: 50-54 jaar

Totaal aantal inwoners van 50 t/m 54 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).