Parkstad Limburg databank

Inwoners: 55-59 jaar

Totaal aantal inwoners van 55 t/m 59 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).