Parkstad Limburg databank

Inwoners: 60-64 jaar

Totaal aantal inwoners van 60 t/m 64 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).