Parkstad Limburg databank

Inwoners: 65-69 jaar

Totaal aantal inwoners van 65 t/m 69 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).