Parkstad Limburg databank

Inwoners: 70-74 jaar

Totaal aantal inwoners van 70 t/m 74 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).