Parkstad Limburg databank

Inwoners: 80-84 jaar

Totaal aantal inwoners van 80 t/m 84 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).