Parkstad Limburg databank

Inwoners: 85-89 jaar

Totaal aantal inwoners van 85 t/m 89 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).