Parkstad Limburg databank

Inwoners: 90-94 jaar

Totaal aantal inwoners van 90 t/m 94 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).