Parkstad Limburg databank

Inwoners: 95-99 jaar

Totaal aantal inwoners van 95 t/m 99 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).