Parkstad Limburg databank

Inwoners: 100+ jaar

Totaal aantal inwoners van 100 jaar en ouder (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).