Parkstad Limburg databank

Inwoners: 10 jaar

Totaal aantal inwoners van 10 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).