Parkstad Limburg databank

Inwoners: 11 jaar

Totaal aantal inwoners van 11 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).