Parkstad Limburg databank

Inwoners: 12 jaar

Totaal aantal inwoners van 12 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).