Parkstad Limburg databank

Inwoners: 13 jaar

Totaal aantal inwoners van 13 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).