Parkstad Limburg databank

Inwoners: 14 jaar

Totaal aantal inwoners van 14 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).