Parkstad Limburg databank

Inwoners: 15 jaar

Totaal aantal inwoners van 15 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).