Parkstad Limburg databank

Inwoners: 16 jaar

Totaal aantal inwoners van 16 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).