Parkstad Limburg databank

Inwoners: 17 jaar

Totaal aantal inwoners van 17 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).