Parkstad Limburg databank

Inwoners: 18 jaar

Totaal aantal inwoners van 18 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).