Parkstad Limburg databank

Inwoners: 19 jaar

Totaal aantal inwoners van 19 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).