Parkstad Limburg databank

Inwoners: 1 jaar

Totaal aantal inwoners van 1 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).