Parkstad Limburg databank

Inwoners: 20 jaar

Totaal aantal inwoners van 20 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).