Parkstad Limburg databank

Inwoners: 22 jaar

Totaal aantal inwoners van 22 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).