Parkstad Limburg databank

Inwoners: 23 jaar

Totaal aantal inwoners van 23 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).