Parkstad Limburg databank

Inwoners: 24 jaar

Totaal aantal inwoners van 24 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).