Parkstad Limburg databank

Inwoners: 25 jaar

Totaal aantal inwoners van 25 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).