Parkstad Limburg databank

Inwoners: 26 jaar

Totaal aantal inwoners van 26 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).