Parkstad Limburg databank

Inwoners: 27 jaar

Totaal aantal inwoners van 27 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).