Parkstad Limburg databank

Inwoners: 28 jaar

Totaal aantal inwoners van 28 jaar (peildatum 1 januari in het betreffende jaar).